کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 799910
  • کد آگهی
  • 140132460000172854
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان بن
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده ملک مزروعی واقع در اراضی شهر بن متعلق به خانم شهر بانو نادری بنی فرزند قربانعلی که طبق نظر کارشناس به شرح مشخصات ذیل می باشد: 1-به استناد سند رسمی به شماره دفترچه مالکیت 4007859 سری ت به شماره ثبت 30750 مورخ 86/5/20 دفتر 239 صفحه 498 بانو شهر بانو نادری بنی فرزند قربانعلی به ش ش 102 مالک یک حبه و یک بیستم حبه مشاع از 6 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ پلاک 126-اصلی موسوم به مزرعه اق بولاق از مزارع تابعه شهر بن با قدرلحصه از دو رشته قنات اختصاصی قلمداد گردیده اند. 2-مالکیت مشارالیه در پلاک مرقوم به صورت مشاع می باشد ولی به موجب تقسیم بندی اراضی توسط مالکین و عرف محل قطعات اراضی مشارالیه به صورت مفروز الرعیه می باشند که بنابه ارائه و راهنمایی مشارالیه قطعات اراضی باغی و کشاورزی مورد بهره برداری به قرار ذیل می باشند. 1-2-باغ مثمر با اشجار بادام با سابقه غرس حدود 12 سال و مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای به مساحت تقریبی 3000 مترمربع که حدودات اربعه آن شمالاً به جاده کشاورزی شرقاً به زمین و باغ گردو ابوالقاسم نادری جنوباً به جاده کشاورزی غرباً

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-06
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-27
  • استان
  • چهار محال و بختیاری
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد