کاربر مهمان

مزایده یک باب مغازه

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 798742
  • کد آگهی
  • 140107460000167355
  • مجموعه آگهی
  • غرفه ، بوفه ، مغازه و کارگاه
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام کیفری بخش جعفرآباد استان اردبیل
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک باب مغازه

  • شرح آگهی
  • مزایده یک باب مغازه به مساحت 13 متر مربع 4.برابر محتویات پرونده ملک در اجاره و یا رهن و غیره اشخاص ثالث نمی باشد. 6.برابر محتویات پرونده هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعم از ارتفاق و انتفاع و غیره و یا تحت هر عنوان دیگری نسبت به ملک مذکورندارد. 7.قیمتی که مزایده از آن شروع می شود: عبارت است از مطابق نظریه کارشناسی به مبلغ 5/000/000/000 ریال معادل مبلغ پانصد میلیون تومان 8.ساعت و مورخه و روز مزایده: روز د

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-03
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-28
  • استان
  • اردبیل
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد