کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 797020
  • کد آگهی
  • 140133460000103039
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده شش دانگ عرصه و اعیان به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 139860308001004026 تاریخ 1398/10/29 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 598996 سری ب سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 139920308001000570 ثبت گردیده است. مالکیت مهدی خسروانی فرزند غلامحسین شماره شناسنامه 4674 تاریخ تولد 1351/06/17 صادره از تهران دارای شماره ملی 0056994540 با جز سهم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان به استثنای بهای ثمن اعیان با شماره مستند مالکیت 1008409 تاریخ 1400/04/22 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 790113 سری ج سال 99 با شماره دفتر الکترونیکی 140020308001003901 ثبت گردیده است. ضمنا در رهن و بازداشت نمیباشد مشخصات ملک :یک باب ساختمان تجاری مسکونی، به شماره پلاک ثبتی 10984فرعی از 249 اصلی، مفروض و مجری شده از 17 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 بیرجند به آدرس بیرجند بیست متری دوم غربی ، پلاک 30 با موقعیت جنوبی ، دارای سند تک برگی بامساحت عرصه 444.05 م

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-01
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-22
  • استان
  • خراسان جنوبی
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد