کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 796990
  • کد آگهی
  • 140133460000102634
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین واقع در شهر بیرجند وضعیت ثبتی پلاک 462 فرعی از 227 اصلی بخش 02 ناحیه 00 به شرح ذیل اعلام می گردد. مشخصات ملک یک قطعه زمین نوع ملک طلق پلاک ثبتی 462 فرعی از 227 اصلی مفروز و مجزا شده از2 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 02 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک بیرجند استان خراسان جنوبی به مساحت 231.75 متر مربع متن ملک شماره چهارصد وشصت ودو فرعی از دویست وبیست وهفت اصلی مفروز و مجزی شده از شماره دو فرعی واقع در ناحیه 2 بخش 2 حوزه ثبتی بیرجند استان خراسان جنوبی به مساحت (75 / 231) دویست وسی ویک متر و هفتاد وپنج دسیمتر مربع مشخصات مالکیت: مالکیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شماره ثبت 1983 تاریخ ثبت 1358/05/03 دارای شماره ملی 10100171920 بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 22072 تاریخ 1381/06/17 دفترخانه اسناد رسمی شماره 6 شهر بیرجند استان خراسان جنوبی، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 834367 سری ب سال 93 با شماره دفتر الکترونیکی 139320308001001124 که در صفحه 77 دفتر املاک جلد 289ذیل شماره44583 ثبت گردیده است. و سه دانگ دیگر بنام آقایان و خانم ها اسداله میابادی و فرشته میابادی و حاجی محمد رضا میابادی و مریم میابادی و زهره میابادی و مهر نگار میابادی و حیدر میابادی و

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-01
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-21
  • استان
  • خراسان جنوبی
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد