کاربر مهمان

مزایده 1 ) انواع الکترود صنعتی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 796757
  • کد آگهی
  • 140168460000469021
  • مجموعه آگهی
  • ابزار و يراق آلات-ساير تجهيزات و ابزارآلات صنعتي و کارگاهي
  • مزایده گذار
  • شعبه چهارم اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده 1 ) انواع الکترود صنعتی

  • شرح آگهی
  • مزایده 1 ) انواع الکترود صنعتی طبق نظریه کارشناس منتخب در پرونده که نظریه در این شعبه موجود است ب : شرایط شرکت در مزایده 1) – قیمت پایه برای شروع مزایده طبق نظریه کارشناس رسمی بر اساس وزن کشی و بر اساس تفاوت نوع و جنس تعیین می گردد . 2) لازم بذکر است که واگذاری جداگانه هریک از اموال مورد مزایده در صورت پیشنهاد از ناحیه متقاضی و بشرط موافقت اعضای کمیسیون مزایده و بنحویکه فروش جداگانه خللی به سایر اموال نرساند و در نهایت به مصلحت بودن فروش ممکن خواهد بود که در صورت پیشنهاد اداره اتخاذ تصمیم مقتضی خواهد کرد ودر این مورد رد یا قبول درخواست از اختیارات اداره خواهد بود. 3 ) پیشنهاد دهندگان باید قبلاً 5 % قیمت پایه مزایده را بحساب جاری شماره 0108073390004 ورشکستگان اداره تصفیه نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد 577 واریز و یا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند و الباقی قیمت پیشنهادی خود را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ جلسه مزایده نقداً بحساب اداره واریز و قبض آن را ارائه نمایند . بدیهی است که تحویل مورد مزایده منوط به پرداخت 100 % قیمت پیشنهادی بـرنـده مزایده امکان پذیر بوده و اگر بـرنـده مزایده در موعد مقرر تعهدات خود را انجام ندهد اداره از محل 5 % پیش پرداخت در بدو امر کلیه خسارت های وارده را دریافت و سپس حسب تصمیم اداره الباقی وجه به نفع هیأت بستانکاران و ورشکسته ضبط یا به پیشنهاد کننده مسترد خواهد نمود و مزایده انجام شده باطل و مزایده مجدد طبق مقررات برگزار خواهد شد.

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-01
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-13
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد