کاربر مهمان

مزایده : 1.مزایده 27 دستگاه موتور سیکلت

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
    • کد ایران تندر
    • 796689
    • کد آگهی
    • 1001003572000005
    • مجموعه آگهی
    • موتورسيکلت و دوچرخه
    • مزایده گذار
    • دادگستری استان مازندران
    • عنوان آگهی
    • مزایده : 1.مزایده 27 دستگاه موتور سیکلت

    • شرح آگهی
    • مزایده : 1.مزایده 27 دستگاه موتور سیکلت قابل شماره گذاری دادگستری کل استان مازندران -موتور سیکلت 2.مزایده 27 دستگاه موتور سیکلت قابل شماره گذاری دادگستری کل استان مازندران -موتور سیکلت 3.مزایده 27 دستگاه موتور سیکلت قابل شماره گذاری دادگستری کل استان مازندران -موتور سیکلت 4.مزایده 27 دستگاه موتور سیکلت قابل شماره گذاری دادگستری کل استان مازندران -موتور سیکلت 5.مزایده 27 دستگاه موتور سیکلت قابل شماره گذاری دادگستری کل استان مازندران -موتور سیکلت 6.مزایده 27 دستگاه موتور سیکلت قابل شماره گذاری دادگستری کل استان مازندران -موتور سیکلت

    • تاریخ انتشار
    • 1401-09-01
    • دریافت اسناد
    • 1401-09-10
    • استان
    • مازندران
    • رسانه منتشرکننده
    • ستاد ایران
    • شماره تماس
    • آدرس
    • توضیحات
    • www.setadiran.ir
    • تصویر آگهی
    • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
    • اسناد آگهی
    • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد