کاربر مهمان

مزایده یک مجموعه ساختمان مسکونی- تجاری

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 796153
  • کد آگهی
  • 140149460000077171
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شاهرود
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک مجموعه ساختمان مسکونی- تجاری

  • شرح آگهی
  • مزایده یک مجموعه ساختمان مسکونی- تجاری ودارای عرصه کل به مساحت 135 متر مربع واعیانی احداثی در آن برابر سوابق موجود در شهرداری شاهرود وگواهی پایانکار ساختمانی به شماره 15531 مورخ 1365.06.04 مشتمل بر 3 باب مغازه تجاری به مساحت 71 متر مربع و انباری( راهرو) پشت آن به مساحت 61 متر مربع و یک واحد مسکونی درطبقه اول به مساحت 132 متر مربع ودارای بالکن به مساحت 21 متر مربع و نیز یک واحد مسکونی درطبقه زیرزمین به مساحت 132 متر مربع و با احتساب خرپشته به مساحت 22 متر مربع مجموعا دارای زیربنای کل به 439 متر مربع میباشد. همچنین قابل بذکر است با توجه به بررسی سوابق ثبتی ملاحظه گردید ششدانگ عرصه و اعیان پلاک مذکور به 430 سهم تبدیل شده است که مالکین آن عبارتند از: 1-آقای محمد ابراهیمیان فرزند محمد حس به میزان 270 سهم از کل 430 سهم مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک مذکور (مورد مزایده) 2-آقای احسان سبحانی فرزند علی به میزان 136 سهم از کل 430 سهم مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک مذکور. 3- آقای ابوالفضل ابراهیمیان فرزند حس به میزان 24 سهم از کل 430 سهم مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک مذکور. مغازه های موجود با مشخصات به شرح ذیل اعلام میگردد: مغازه اول واقع در ضلع جنوبی نبش خیابان و کوچه به مساحت تقریبی 28.5 متر مربع که در زمان بازدید خالی و بصورت انباری مورد بهره برداری قرار میگیرد. مغازه وسطی به مساحت تقریبی 15.5 متر مربع( و با احتساب بخشی از پشت مغازه حدود 24 متر مربع) که در زمان بازدید در اختیار آقای ابوالفضل ابراهیمیان بوده و بصورت خدمات فنی شایان و فروشگاه لوازم و تعمیرات کولر و غیره مورد بهره برداری قرار میگیرد . مغازه سوم واقع در ضلع شمالی به مساحت تقریبی 27متر مربع که در زمان بازدید در اختیار آقای مجید ابراهیمان بوده و بصورت خدمات فنی لوازم خانگی موسوم به نیکان مورد بهره برداری قرار میگیرد. همچنین قابل بذکر است با توجه به بازدید انجام شده ملاحظه گردید واحد مسکونی داخل زیرزمین خالی از سکنه ودر اختیار خانم نرگس ابراهیمیان میباشد و طبقه اول نیز تخلیه و فاقد سکونت میباشد. لازم بذکر است ساختمان مذکور دارای اسکلت فلزی و سقف تیر

  • تاریخ انتشار
  • 1401-08-30
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-15
  • استان
  • سمنان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد