کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 796070
  • کد آگهی
  • 140149460000077003
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی بخش بسطام استان سمنان
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین بصورت مزروعی متعلق به آقای علیرضا گل محمدی به مقدار 1750سهم مشاعی از 53454 سهم . درقطعه زمین مورد نظر درخت تک انگور به سن حدود 8 سال کاشته شده که بارده نیز می باشد ،حدود و مشخصات ملک موصوف : شمالا مرزیست بطول /165متر به شارع ونهر عام شرقا: مرزیست بطول/188متربه مسیر لوله وشارع وجنوبا مرزیست به چهار قسمت قسمت دوم وسوم آن شرقی است اول مرزیست بطول151متر بشماره4355فرعی دوم مرزیست بطول32متر به شماره4355فرعی وسوم مرزیست بطول 28متر به شماره4355فرعی وچهارم مرزیست بطول 90متر به شماره4350فرعی وغربا : در پنج قسمت قسمت چهارم ان شمالی اول مرزیست بطول165متر به شماره4296فرعی دوم مرزیست بطول35متر به شماره4296فرعی سوم مرزیست بطول46متر به شماره4296فرعی چهارم مرزیست بطول56متر به نهر عمومی وپنچم مرزیست بطول7متر به نهر عمومی تعریف شده است ، قطعه زمین به مساحت 1750متر از کل قطعه زمین 53454 متر مربع منفک شده است لذا پس از تحقیق وتفحص

  • تاریخ انتشار
  • 1401-08-30
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-13
  • استان
  • سمنان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد