کاربر مهمان

مزایده اموال

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 793092
  • کد آگهی
  • 140168460000454823
  • مجموعه آگهی
  • سایر تجهیزات اداری-لوازم خانگي ، تجهيزات رختشويخانه و آشپزخانه
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده اموال

  • شرح آگهی
  • مزایده موال مذکور به میزان محکوم به ونیم عشر اجرایی جمعا" تا مبلغ 49/178/576/940ریال در تاریخ1401/9/19 از ساعت 13/30الی14در نشانی تهران اول خیابان ایرانشهر نبش کوچه ملکیان مجتمع قضایی شهید مدنی طبقه اول شعبه32اجرای احکام مدنی از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بـرنـده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از بـرنـده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه کریمخان واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تس

  • تاریخ انتشار
  • 1401-08-24
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-19
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد