کاربر مهمان

مزایده 1- شش ساعت آب و اراضی- اراضی قنات 2- اراضی دیم

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 790302
  • کد آگهی
  • 140127460000222629
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)-صادرات و واردات
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی بخش بام و صفی آباد
  • عنوان آگهی
  • مزایده 1- شش ساعت آب و اراضی- اراضی قنات 2- اراضی دیم

  • شرح آگهی
  • مزایده 1- شش ساعت آب و اراضی در منطقه معروف بلکی روستای قنبر باغی : شامل شش ساعت آب قنات و دو قطعه زمین آبی به مساحت 1180 مترمربع طبق ماده 138 اجرای احکام مدنی صاحب ملک مرحوم براتعلی ثنائی است ، مفروض و ثبت نشده و در حال حاضر (220 مترمربع از آن در تصرف علی‌اکبر و 960 مترمربع نیز در تصرف فرزندان ذکور می‌باشد ) درصورتی که همه ورثه های مرحوم براتعلی در آن حق دارند و حقوق ارتفاقی دیگری درآن وجود نداردودر اجاره کسی نیست و قیمت آن در حال حاضر حدود 236.000.000 ریال معادل بیست و سه میلیون و ششصد هزار تومان ارزیابی گردیده است 2- اراضی دیم بلکی نیز شامل 10 قطعه به مساحت 34520 مترمربع که طبق ماده 138 اجرای احکام مدنی صاحب ملک مرحوم براتعلی ثنائی است ، مفروض و ثبت نشده و در حال حاضر (2000 مترمربع از آن در تصرف نعمت‌اله ، 1250 مترمربع در تصرف علی‌اصغر ، 1100 مترمربع در تصرف علی‌اصغر ، 720 مترمربع در تصرف نعمت‌اله ، 3000 مترمربع در تصرف علی‌اصغر ، 3350 مترمربع در تصرف قربانعلی ، 8400 مترمربع در تصرف قربانعلی ، 4400 مترمربع در تصرف علی‌اکبر ، 7200 مترمربع در تصرف نعمت‌اله ، 1250 مترمربع در تصرف قربانعلی ، 1850 مترمربع در تصرف نعمت‌اله) درصورتی که همه ورثه های مرحوم براتعلی در آن حق دارند و حقوق ارتفاقی دیگری درآن وجود نداردودر اجاره کسی نیست و قیمت آن در حال حاضر حدود 207.120.000 ریال معادل بیست میلیون و هفتصد و دوازده هزار تومان ارزیابی گردیده است 3- اراضی قنات معروف به تپه کاریز که قنات مذکور بدون آبدهی ست : هفت قطعه زمین در قنات خشک شده تپه کاریز به مساحت 23730 مترمربع همگی دیم هستند که طبق ماده 138 اجرای احکام مدنی صاحب ملک مرحوم براتعلی ثنائی است ، مفروض و ثبت نشده و در حال حاضر (6100 مترمربع در تصرف علی‌اصغر ، 2100 مترمربع در تصرف علی‌اکبر ، 2200 مترمربع در تصرف

  • تاریخ انتشار
  • 1401-08-19
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-07
  • استان
  • خراسان شمالی
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد