کاربر مهمان

مزایده 1)یکدستگاه لودر

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 786220
  • کد آگهی
  • 140140460000112453
  • مجموعه آگهی
  • ماشين آلات ساختمان و راهسازي خودرو
  • مزایده گذار
  • اجرای احکام شعبه 2 دادگـاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس
  • عنوان آگهی
  • مزایده 1)یکدستگاه لودر

  • شرح آگهی
  • مزایده 1)یکدستگاه لودر به مارک KOMATSUمدل WA380.3رنگ زرد به مبلغ 20/000/000/000ریال 2)بیل مکانیکی به مارک KOMTSUمدل PC220-7زرد رنگ به مبلغ 40/000/000/000ریال 1-- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد . 2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هرجهت به عهده خریدار است. 3-پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده و صرفا یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگی اجرا ی احکام مبلغ 10%مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند .

  • تاریخ انتشار
  • 1401-08-14
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-08
  • استان
  • هرمزگان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد