کاربر مهمان

مزایده منبع آب فلزی همراه

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 772611
  • کد آگهی
  • 140137460000154152
  • مجموعه آگهی
  • مخازن فلزي ، نفتي ، شيميايي و منبع هاي هوايي
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهبهان
  • عنوان آگهی
  • مزایده منبع آب فلزی همراه

  • شرح آگهی
  • مزایده منبع آب فلزی همراه با پایه آن به وزن 1012کیلوگرم از آهن وفلز(ملاک وزن روی باسکول موقع تحویل میباشد) توسط کارشناس رسمی به مبلغ هر کیلویی یکصد هزار ریال ریال ارزش گذاری شده است لذا به موجب درخواست مزایده محکوم لهم و با عنایت به مراتب فوق وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس مواد 118و 119 همان قانون مراتب یک نوبت در سامانه دادگستری آگهی تا چنانچه شخصی مایل به خرید باشد در مورخه 1401/08/02 ساعت 9الی 10صبح در مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگ

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-24
  • دریافت اسناد
  • 1401-08-02
  • استان
  • خوزستان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد