کاربر مهمان

مزایده یکباب منزل مسکونی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 767661
  • کد آگهی
  • 140109460000173219
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کاشان
  • عنوان آگهی
  • مزایده یکباب منزل مسکونی

  • شرح آگهی
  • مزایده یکباب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی باثیمانده 2/2754 بخش 2 حوزه ثبتی کاشان ، واقع درکاشان - خیابان شاهد- نبش کوچه شهید علی اکبر نجف زاده12 - پلاک 36 - درمعیت آقای محمد جعفر یزدانی کاشانی از محل وقوع ملک بازدید به عمل آورده وپس از انجام تحقیقات وبررسی های لازم به استحضار می رساند: وضعیت ثبتی ملک با توجه به تصویر سند ارائه شده ، دارای دویست وسه وچهل دسیمتر مربع (203/40 مترمربع) عرصه به شماره پلاک ثبتی باقیمانده 2754 فرعی ومجزی شده از شماره مذکور از شماره 866 فرعی از دو اصلی بخش دو کاشان می باشد. حدود ومشخصات ملک قید شده درسند: شمالاً بطول 24/5 متر به 2753 فرعی ، شرقاً بطول 8/90 به دیوار شماره 665 فرعی ، جنوباً بطول 21/40 متر به کوچه ، غرباً اول پخی است بطول 2/5 متر دوم بطول 6/90متر پی به خیابان ، لازم به ذکر اینکه طول ضلع شمالی تصرفی پلاک موصوف ، درحال حاضر بطول 25/10 متر مشاهده گردید که با طول ضلع شمالی تصرفی پلاک موصوف ، درحال حاضر به طول 25/10متر مشاهده گردید که با طول ضلع شمالی مندرج درسند به میزان 24/50 مترمغایرت داشته وحدود 60 سانتی متر بیشتر می باشد (مراتب جهت اطلاع مقام محترم قضائی وتصمیم م

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-14
  • دریافت اسناد
  • 1401-08-01
  • استان
  • اصفهان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد