کاربر مهمان

مزایده ششدانگ یکباب خانه

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 767641
  • کد آگهی
  • 140126460000072430
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساوه
  • عنوان آگهی
  • مزایده ششدانگ یکباب خانه

  • شرح آگهی
  • مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 11 تفکیکی به مساحت 136 مترمربع پلاک 24 فرعی از 2535 اصلی مفروز و مجزی شده از 6 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یک ساوه واقع در شهر ساوه- شهرک آسمان- کوچه سلمانیه 6- مقابل مجتمع آسمان- پلاک 78- مختصات جغرافیایی X=440973 Y=3874671 میباشد که سند مالکیت آن به صورت دو جلد سند مشاع سه دانگ از ششدانگ به شماره ثبت 5129 دفتر 54 صفحه 86 و شماره ثبت 14898دفتر 104صفحه 257به نام اقای تقی اسلامی صادر و تسلیم شده و سپس طی آخرین نقل و انتقال قطعی غیرمنقول به شماره ثبت 49321 مورخ 1390/09/10 دفتر 9 ساوه به نام آقای غلامحسین ترابیان صادر و تسلیم گردیده است.این ملک فوق از حد جنوب به طول 6.22 متر به کوچه 8 متری بر دارد. مشخصات اعیان

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-14
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-25
  • استان
  • مرکزی
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد