کاربر مهمان

مزایده 1 سقف کوپه 3

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 766277
  • کد آگهی
  • 140103931053000010
  • مجموعه آگهی
  • آهن ، فولاد و چدن-آلومينيوم ، UPVC ، پروفيل و استيل-ساير اقلام فلزي
  • مزایده گذار
  • واحد اجرای اسناد رسمی اشتهارد
  • عنوان آگهی
  • مزایده 1 سقف کوپه 3

  • شرح آگهی
  • مزایده 1 سقف کوپه 3 2 کفی سروسی بهداشتی 1 3 پانل دور پنجره کوپه خدمه 1 4 قاب پانل دور پنجره کوپه خدمه 1 5 پانل دور پنجره کوپه 3 6 قاب پانل دور کوپه 1 7 پانل پنجره راهرو (پریز دار اولی ) 1 8 قاب پانل پنجره راهرو (پریز دار اولی) 1 9 پانل پنجره راهرو (پنجره باز شو –دو طرف زیر)کتیبه 1 10 قاب پانل پنجره راهرو (دریچه هوا-برش بلندر است )کتبه دار 1 11 پانل پنجره راهرو (پنجره ثابت )ساده 1 12 قاب پانل پنجره راهرو (پنجره ثابت) –ساده 1 13 پانل پنجره راهرو (پنجره ثابت) -ساده 1 14 قاب پانل پنجره راهرو (پنجره ثابت)-ساده 1 15 پانل پنجره راهرو (دریچه هوا-برش بلند راست )کتبه دار 1 16 قاب پانل پنجره راهرو (دریچه هوا –برش بلند راست )کتیبه دار 1 17 پانل پنجره راهرو (دریچه هوا –برش کوتاه )-ساده 1 18 قاب پانل پنجره راهرو (دریچه هوا –برش کوتاه) ساده 1 19 پانل پنجره راهرو (دریچه هوا-برش بلند چپ)کتیبه دار 1 20 پانل پنجره راهرو (پنجره ثابت )-ساده 1 21 پانل پنجره راهرو (پنجره ثابت ) ساده 1 22 پانل پنجره راهرو (پنجره باز شو –دو طرف زیر)کتیبه 1 23 پانل پنجره راهرو (پریز دار آخری )-ساده 1 24 دیوار جی آر پی روبروی تابلو برق 1 25 دیواره جی آر پی روبروی کابین ترمز دستی 1 26 محل قرار گیری کپسول آتش نشانی سمت تابلو برق -درب چراغ 1 27 در 1 28 در 1 29 محل قرار گیری بورد پنوماتیک دربها سمت ترمز دستی –درب چراغ انتهایی راست 1 30 در 1 31 دایره ترمز دستی 1 32 سقف کلگی ترمز دستی 1 33 در 1 34 سقف جلویی کابین روشویی –سقف کوچک 1 35 در 1 36 کاور جلویی سیلندر سمت ترمز دستی –سقف خم 1 37 کاور جلویی سیلندر سمت تابلو برق –سقف خم 1 38 سقف کلگی تابلو برق 1 39 در 1 40 سقف قسمت جلویی تابلو برق –شقف کوچک 1 41 در 1 42 کاور جلویی سیستم وکیوم فرنگی 1 43 در 1 44 کاور یونیت ترمز دستی 1 45 در 1 45 درب جدید کابین روشویی 1 46 در 1 47 در 1 48 کاور کنار تابلو برق 1 49 کاور جلویی سیستم وکیوم ایرانی 1 50 در 1 51 ماسک بزرگ بالای درب ورودی سمت راست 1 52 در 1 53 اسک بزرگ بالای درب ورودی سمت چپ 1 54 در 1 55 ماسک کوچک بالای درب ورودی سمت راست 1 56 در 1 57 ماسک کوچک بالای درب ورودی سمت چپ 1 58 در 1 59 ماسک گنگ وی سمت راست 1 60 ماسک گنگ وی سمت چپ 1 61 قاب ماسک گنگ وی سمت راست 1 62 قاب ماسک گنگ وی سمت چپ 1 63 قاب کلیدهای باز و بسته درب ورودی سمت راست 1 64 قاب کلیدهای باز و بسته درب ورودی سمت چپ 1 65 قاب پایین پلکان سمت راست 1 66 قاب پایین پلکان سمت چپ 1 67 ماسک لولایی بزرگ دور دربها سمت راست 1 68 ماسک لولایی بزرگ دور دربها سمت چپ 1 69 ماسک لولایی کوچک دور دربها سمت راست 1 70 ماسک لولایی کوچک دور دربها سمت چپ 1 71 سرویس بهداشتی ایرانی بدنه چپ 2 72 سرویس بهداشتی ایرانی بدنه راست 2 73 سینک ایرانی 2 74 کفی ایرانی 2 75 در سطل زباله ایرانی 2 76 محل قرار گرفتن سطل زباله ایرانی 2 77 سرویس بهداشتی فرنگی بدنه چپ 2 78 سرویس بهداشتی فرنگی بدنه راست 2 79 سینگ فرنگی 2 80 کفی فرنگی 2 81 در سطل زباله فرنگی 2 82 محل قرار گرفتن سطل زباله فرنگی 2 83 قاب دور شیشه سرویس بهداشتی 1 ارزش جمع کل قالبهای جدول شماره یک مبلغ 174 میلیون تومان 1 کاور درب سالن مسافر 2 2 کاور درب سالن مسافر 2 3 کاور درب سالن مسافر 1 4 کاور درب سالن مسافر 1 5 کاور درب سالن مسافر 1 6 کاور درب سالن مسافر 1 7 کاور درب سالن مسافر 1 8 کاور درب سالن مسافر 1 9 دیواره جانبی بزرگ 3 10 دیواره جانبی 1 11 دیوار جانبی 1 12 دیواره جانبی 1 13 دیواره جانبی 1 14 دیواره جانبی بزرگ 1 15 پارتیشن 1 16 پارتیشن 1 17 پارتیشن 1 18 سقف پارتیشن 1 19 در 1 20 سقف پارتیشن 1 21 در 1 22 پارشتین 1 23 دیواره انتهای راست 1 24 دیواره انتهای چپ 1 25 سقف دیواره انتهایی 1 26 سقف کابین راهبر 1 27 در 1 28 قطعه جلو کابین 1 29 در 1 30 دیواره جانبی کابین راست 1 31 دیواره جانبی کابین چپ 1 32 کاور درب کابین راست 1 33 کاور درب کابین چپ 1 34 سایدوال چپ 1 35 سایدوال کوچک راست 1 36 سایدوال کوچک چپ 1 37 کاور بارانگیر 1 38 کاوور درب کابین راست 1 39 کاور درب کابین چپ 1 40 دیواره جانبی 1 41 دیواره جانبی 1 42 دیواره جانبی 1 43 دیواره سقف کابین 1 44 کاور بارانگیر 1 ارزش جمع کل قالبها مبلغ 90 میلیون تومان 1 سقف کابین راهبر 1 2 سایدوال کابین راهبر (موشکی )راست 1 3 سایدوال کابین راهبر (موشکی ) چپ 1 4 ساید سیللینگ کابین راهبر (راست ) 1 5 ساید سیلینگ کابین راهبر (چپ) 1 6 زانویی ساید سیلینگ (راست) 1 7 زانویی ساید سیلینگ (چپ) 1 8 فریم دور پنجره 1 9 کاور پارتیشن کابین راهبر (راست ) 1 10 کاور پارتیشن کابین راهبر (چپ) 1 11 کاور 1 12 اندوال (راست) 1 13 اندوال (چپ) 1 14 اندوال (راست) 1 15 اندوال (چپ) 1 16 سقف اندوال 1 17 پارتیشن (راست ) 1 18 پارتیشن (چپ) 1 19 درب پارتیشن (راست ) 1 20 درب پارتیشن (چپ ) 1 21 درب سقف پارتیشن 1 22 درب پارتیشن قاب کپسول دار (راست ) 1 23 درب پارتیشن (راست) 1 24 درب پارتیشن قاب کپسول دار (چپ) 1 25 درب پارتیشن (چپ) 1 26 سایدوال بزرگ 1 27 سایدوال کرنر اندوال (راست ) 1 28 سایدوال کرنر اندوال (چپ ) 1 29 سایدوال کرنر پارتیشن (راست ) 1 30 سایدوال کرنر پارتیشن (چپ ) 1 31 سایدوال بزرگ 1 32 سایدوال بزرگ 1 33 سایدوال (راست) 34 سایدوال چپ 35 سایدوال کوچک راست 36 سایدوال کوچک 37 کاور باران گیر ارزش جمع کل مبلغ 75 میلیون تومان 1 ساید سیلینگ طبقه بالا (اسپیکر دار ) 2 2 ساید سیلینگ طبقه بالا(اسپیکر دار ) 2 3 ساید سیلینگ طبقه بالا(ساده بزرگ ) 2 4 ساید سیلینگ طبقه بالا(ساده بزرگ ) 2 5 ساید سیلینگ طبقه پائین (اسپیکردار ) 2 6 ساید سیلینگ طبقه پائین (اسپیکر دار ) 2 7 ساید سیلینگ طبقه پائین (اسپیکر دار ) 2 8 ساید سیلینگ طبقه پائین (ساده) 2 9 ساید سیلینگ طبقه پائین (ساده) 2 10 ساید سیلینگ طبقه پائین(ساده) 2 11 ساید سیلینگ طبقه بالا (ساده کوچک) 2 12 ساید سیلینگ طبقه بالا(ساده کوچک) 2 13 سایدوال طبقه بالا (ساده) 3 14 سایدوال طبقه بالا (ساده) 2 15 سایدوال طبقه بالا (ساده) 2 16 سایدوال طبقه پایین 3 17 سایدوال طبقه پایین 22 18 سایدوال طبقه پایین 2 19 سایدوال طبقه بالا(کرنر راست ) 2 20 سایدوال طبقه بالا (کرنر چپ) 2 21 سایدوال مجاور پله (راست ) 2 22 سایدوال مجاور پله (چپ) 2 23 سایدوال طبقه میانی (سوییچ روم) 2 24 سایدوال طبقه میانی 2 25 سایدوال طبقه میانی 2 26 سایدوال طبقه میانی 2 27 کتیبه کنار درب(پلیت ساده) 2 28 کتیبه بالای درب (پلیت ساده) 2 29 سقف سوییچ روم 2 30 سقف کنار سوییچ روم 1 31 سقف میانی طبقه میانی 2 32 سقف آینه دار 33 پیشانی زیر پله راست 34 پیشانی زیر پله چپ 35 سقف طبقه میانی 36 درب دریچه روی سقف طبقه میانی 37 پیشخوان کنسول راست 38 پیشخوان کنسول چپ 39 پله طبقه بالا 40 پله طبقه پایین راست 41 پله طبقه پایین جپ 42 درب اتاقک توزین 43 فرم اتاقک توزین 44 سقف اتاقک توزین 45 سایدوال موشکی راست 46 سایدوال موشکی چپ ارزش جمع کل قالبها مبلغ 90میلیون تومان 1 پنل دیواره کوپه 3 2 پنل راهرو 1 3 پنل دیواره مقابل تابلو برق 1 4 کاور فریم پنجره توالت شرقی 1 5 کاور فریم پنجره توالت غربی 1 6 پنل راهرو بالای کانال هوا راست 1 7 زوارها 2 8 زوارها 2 9 زوارها 1 10 زوارها 1 11 زوارها 1 12 دیواره انتهایی 1 13 پنل راهرو بالای کانل هوا چپ 1 14 پنل راهرو بالای کانال هوا میانی 1 15 پنل دیواره مقابل گارد من 1 16 پنل دیواره مقابل کمد آبخوری 1 17 پنل دیواره گارد من 1 18 درب کمد 3 19 درب جایگاه آتشنشانی 1 20 کف توالت شرقی 1 21 کف توالت غربی 1 22 کاور توالت فرنگی 1 23 پنل دیواره کوپه آخر 1 ارزش جمع کل قالبها مبلغ 50 میلیون تومان 1 دیواره سمت چپ آمبولانس 1 1 2 دیواره سمت راست آمبولانس 1 1 3 سقف جلو آمبولانس 1 1 4 سقف عقب آمبولانس 1 1 5 دیواره کنجی 1 1 6 دیواره پشت راننده داخلی 1 1 7 دیواره پشت راننده خارجی 1 1 8 دیواره سمت چپ آمبولانس 2 1 9 دیواره سمت راست آمبولانس 2 1 10 سقف جلو آمبولانس 2 1 11 سقف عقب آمبولانس 2 1 12 دیواره پشت راننده داخلی 2 1 ارزش جمع کل قالبها مبلغ 36 میلیون تومان 1 سقف وانت پراید 1 ارزش قالب مبلغ 4 میلیون تومان 1 جعبه باطری 1 ارزش قالب مبلغ 4 میلیون تومان 1 سقف وسطی جلو کابین راهبر 1 2 سقف وسطی عقب کابین راهبر 1 3 سقف سمت چپ کابین راهبر 1 4 سقف سمت راست کابین راهبر 1 5 پانل کابین راهبر 1 6 پانل کابین راهبر 1 7 پانل کابین راهبر 1 8 پانل کابین راهبر 1 9 در پوش کنترل 1 10 پانل دور شیشه جلو 1 11 در پوش پانل دور شیشه جلو 1 12 پانل دور شیشه جلو قسمت زیر 1 13 کاور تابلو برق چپ 1 14 در 1 15 در 1 16 در 1 17 در 1 18 در 1 19 کاور تابلو برق راست 1 ارزش جمع کل قالبها 40 میلیون تومان 1 امتیاز انشعاب برق سه فاز 60 کیلو وات با کا بل کشی سوله ها و تابلوهای برق مربوطه 40000000 تومان 2 امتیاز انشعاب آب شهرک با لوله کشی های مربوطه 6000000تومان امتیاز انشعاب گاز با لوله کشی های مربوطه 10000000 تومان اره سه کاره چوب بری 1 10000000تومان اره چوب بری 1 8000000تومان اره آتشی 1 2000000 تومان دستگاه جوش 3 500000 1500000 تومان مینی سنگ بوش 10 120000 1200000 تومان مینی فرز بوش 3 130000 390000 تومان دستگاه پولیش کاری 2 130000 260000 تومان دریل کوچک و بزرگ 3 120000 360000 تومان پیستوله رنگ پاشی 2 100000 200000 تومان پیستوله ژلکوت پاشی 1 100000 تومان دستگاه بالابر 1

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-12
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-26
  • استان
  • البرز
  • رسانه منتشرکننده
  • سایتهای اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد