کاربر مهمان

مزایده تجدیدمزایده اجاره 39 باب واحد مسکونی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 765830
  • کد آگهی
  • 5001096814000030
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • صبا ابنیه ایرانیان
  • عنوان آگهی
  • مزایده تجدیدمزایده اجاره 39 باب واحد مسکونی

  • شرح آگهی
  • مزایده : 1.تجدید مزایده اجاره 38 باب واحد تجاری واقع در مجتمع کیان خیابان زرتشت غربی تهران-اجاره یک باب واحد تجاری به شماره B15 به مساحت 51.25 واقع در مجتمع کیان خیابان زرتشت غربی تهران 2.تجدید مزایده اجاره 38 باب واحد تجاری واقع در مجتمع کیان خیابان زرتشت غربی تهران-اجاره یک باب واحد تجاری به شماره B12 به مساحت 50.12 واقع در مجتمع کیان خیابان زرتشت غربی تهران 3.تجدید مزایده اجاره 38 باب واحد تجاری واقع در مجتمع کیان خیابان زرتشت غربی تهران-اجاره یک باب واحد تجاری به شماره B8 به مساحت 53.1 واقع در مجتمع کیان خیابان زرتشت غربی تهران 4.تجدید مزایده اجاره 38 باب واحد تجاری واقع در مجتمع کیان خیابان زرتشت غربی تهران-اجاره یک باب واحد تجاری به شماره B6 به مساحت 83.14 واقع در مجتمع کیان خیابان زرتشت غربی تهران 5.تجدید مزایده اجاره 38 باب واحد تجاری واقع در مجتمع کیان خیابان زرتشت غربی تهران-اجاره یک باب واحد تجاری به شماره B5 به مساحت 70.53 واقع در مجتمع کیان خیابان زرتشت غربی تهران 6.تجدید مزایده اجاره 38 باب واحد تجاری واقع در مجتمع کیان خیابان زرتشت غربی تهران-اجاره یک باب واحد تجاری به شماره B16 به مساحت 71.8 واقع در مجتمع کیان خیابان زرتشت غربی تهران 7.تجدید مزایده اجاره 38 باب واحد تجاری واقع در مجتمع کیان خیابان زرتشت غربی تهران-اجاره یک باب واحد تجاری به شماره B20 به مساحت 53.58 واقع در مجتمع کیان خیابان زرتشت غربی تهران 8.تجدید مزایده اجاره 38 باب واحد تجاری واقع در مجتمع کیان خیابان زرتشت غربی تهران-اجاره یک باب واحد تجاری به شماره B13 به مساحت 58.7 واقع در مجتمع کیان خیابان زرتشت غربی تهران

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-11
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-18
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • ستاد ایران
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • www.setadiran.ir
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد