کاربر مهمان

مزایده : 1.تجدیدمزایده اجاره 39 باب واحد مسکونی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 765827
  • کد آگهی
  • 5001096814000031
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • صبا ابنیه ایرانیان
  • عنوان آگهی
  • مزایده : 1.تجدیدمزایده اجاره 39 باب واحد مسکونی

  • شرح آگهی
  • مزایده : 1.تجدیدمزایده اجاره 39 باب واحد مسکونی و تجاری واقع در مجتمع مهتاب شمشک-اجاره یک باب واحد تجاری به شماره CT - 07 به مساحت 10.51 واقع در مجتمع مهتاب شمشک 2.تجدیدمزایده اجاره 39 باب واحد مسکونی و تجاری واقع در مجتمع مهتاب شمشک-اجاره یک باب واحد تجاری به شماره CT - 08 به مساحت 39.70 واقع در مجتمع مهتاب شمشک 3.تجدیدمزایده اجاره 39 باب واحد مسکونی و تجاری واقع در مجتمع مهتاب شمشک-اجاره یک باب واحد تجاری به شماره CT - 09 به مساحت 38.85 واقع در مجتمع مهتاب شمشک 4.تجدیدمزایده اجاره 39 باب واحد مسکونی و تجاری واقع در مجتمع مهتاب شمشک-اجاره یک باب واحد تجاری به شماره CT - 10 به مساحت 10.12 واقع در مجتمع مهتاب شمشک 5.تجدیدمزایده اجاره 39 باب واحد مسکونی و تجاری واقع در مجتمع مهتاب شمشک-اجاره یک باب واحد تجاری به شماره CT - 11 به مساحت 28.98 واقع در مجتمع مهتاب شمشک 6.تجدیدمزایده اجاره 39 باب واحد مسکونی و تجاری واقع در مجتمع مهتاب شمشک-اجاره یک باب واحد مسکونی به شماره B - 44 به مساحت 157.2 واقع در مجتمع مهتاب شمشک 7.تجدیدمزایده اجاره 39 باب واحد مسکونی و تجاری واقع در مجتمع مهتاب شمشک-اجاره یک باب واحد مسکونی به شماره C - 31 به مساحت 99.53 واقع در مجتمع مهتاب شمشک 8.تجدیدمزایده اجاره 39 باب واحد مسکونی و تجاری واقع در مجتمع مهتاب شمشک-اجاره یک باب واحد مسکونی به شماره C - 39 به مساحت 119.87 واقع در مجتمع مهتاب شمشک

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-11
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-18
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • ستاد ایران
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • www.setadiran.ir
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد