کاربر مهمان

مزایده ملک2-تجهیزات بلوک زنی 1-بلوک زنی میزی 5-ترانس جوشکاری

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 765505
  • کد آگهی
  • 140112460000176980
  • مجموعه آگهی
  • ترانسفورماتور و ترانس جريان-ژنراتور و مولد برق- پمپ و الکتروپمپ-ابزار و يراق آلات-دستگاه و موتور جوش و دستگاه پرس
  • مزایده گذار
  • اجرای احکام شعبه اول دادگـاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان مرودشت
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک2-تجهیزات بلوک زنی 1-بلوک زنی میزی 5-ترانس جوشکاری

  • شرح آگهی
  • مزایده سه دانگ مشاع ازشش دانگ ملک فوق الذکر به مساحت عرصه 273/5 مترمربع و اعیانی20 مترمربع با اسکلت مصالح بنایی و سقف تیرچه و بلوک و نمای سنگ می باشد که با توجه به موقعییت ملک و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی به مبلغ 6/170/000/000 ریال معادل ششصدو هفده میلیون تومان ارزیابی می گردد لازم به ذکر است کارگاه فعال و در تصرف آقای مجتبی زارع و برادران می باشد.(نظریه کارشناسی شماره 1401220369969189 مورخ 1401/03/29 ) 2-تجهیزات بلوک زنی به شرح ذیل مطابق با نظریه کارشناسی شماره 1401220853782986 مورخ 1401/05/16 1-بلوک زنی میزی 4 قالبه سقفی با تجهیزات مربوطه (موجود) قیمت 300 میلیون ریال 2-بلوک زنی 4 قالبه دیواری (موجود) قیمت 137 میلیون ریال 3-ناودانی قالب بتن ریزی تیرچه جمعا 240 متر -موجود- قیمت 235 میلیون ریال 4-قالبهای دوس چاه بیضوی و دایره ای 7 سری -موجود- قیمت 24 میلیون ریال 5-ترانس جوشکاری 200 آمپر مستعمل 2 دستگاه (رویت نشد) 25 میلیون ریال 6-موتور ژنراتور کوچک کاواساکی بدون پلاک مشخصات -موجود-25 میلیون ریال 7-کابل 7نخ خشک 1/5 حدود 70 متر مبلغ 300 میلیون ریال 8-گاری و فرغون فرسوده ضایعاتی تعدادی (رویت نشد

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-11
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-25
  • استان
  • فارس
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد