کاربر مهمان

مزایده ششدانگ قریه زراره

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 765480
  • کد آگهی
  • 140103911192000039
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • واحد اجرای اسناد رسمی مرودشت
  • عنوان آگهی
  • مزایده ششدانگ قریه زراره

  • شرح آگهی
  • مزایده موازی یک سهم و هفتاد و سه صدم سهم مشاع از سهام دو سهم مشاع از ده سهم سهام یکدانگ و نیم مفروز از ششدانگ قریه زراره پلاک ثبتی 98/3 واقع در قطعه 2 بخش 6 فارس دهستان رامجرد 2-موازی یک سهم و هفتاد و سه صدم سهم مشاع از سهام دو سهم مشاع از 10 سهم سهام چهاردانگ و نیم مفروز از ششدانگ قریه زراره پلاک ثبتی 98/3 واقع در قطعه 2 بخش 6 فارس دهستان رامجرد بنام شرکت شیرازتیواپارس

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-10
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-24
  • استان
  • فارس
  • رسانه منتشرکننده
  • سایتهای اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد