کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 764506
  • کد آگهی
  • 140103460000181975
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گرگان
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت حدود 470 مترمربع فاقد سند رسمی به مالکیت مشاعی مورث محکوم علیه (مرحوم رمضان جلال ) واقع در گرگان کاشانی 18 نبش غربی آبشار ششم با مختصات جغرافیایی utm:x=274754-y=4080690 می باشد ملک تعرفه شده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت حدود 470مترمربع فاقد سند وپلاک ثبتی که از ضلع جنوب و غرب با دیوار ساختمان املاک مجاور محدودشده و ضلع شمال و شرق به معابر طرفین وصل می باشدف فاقد دیوار و یا حصاری می باشد. این ملک از ماترک مرحومان حسین و رمضان(دو برادر) می باشد که فاقد اعیانی ومستحدثاتی می باشد و به دو معبر از شرق به آبشار ششم و از شمال به خیابان کاشانی 18 دسترسی دارد، مرحوم رمضان جلال پدر محکوم علیه دارای 9 وارث شامل همسر، شش دختر و 2 پسر می باشد ، ملک فاقد سند رسمی و پلاک ثبتی می باشد. برابر طرح ملاک عمل شهرداری گرگان(طرح تفضیلی) ملک با کاربری مسکونی در حوزه خدماتی شهرداری منطقه 3 واقع شده است. ملک بصورت مشاعی بالسویه از ماترک مرحومان حسین ورمضان جلال می باشد و به تعداد وراث قابل تقسیم و تفکیک نمی باشد.که پس از کارشناسی میزان سهم مورث محکوم علیه(سه دانگ مشاع از شش دانگ) به مبلغ 30/000/000/000 ریال (سی میلیارد ریال) ومیزان سهم الارث محکوم علیه به مبلغ 6/562/500/000 ریال (شش میلیاردوپانصدوشصت و دو میلیون و پانصد هزار ریال) مورد ارزیابی قرار گرفته است ضمنا ملک مزبور به نسبت سهم الارث محکوم علیه به فروش می رسد.

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-07
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-26
  • استان
  • گلستان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد