کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 763813
  • کد آگهی
  • 140103901112000084
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • واحد اجرای اسناد رسمی ری
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده سه دانگ مشاع از ششد انگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به پلاک ثبتی 7188 فرعی از 6 اصلی ، مفروز و مجزا شده از1316 فرعی از اصلی مذکور ، واقع در بخش 12 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک شهرری استان تهران به مساحت 162.5 متر مربع

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-06
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-19
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایتهای اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد