کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 763404
  • کد آگهی
  • 140101460000086034
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساوجبلاغ
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده شش دانگ قطعه زمینی است به مساحت 60/999 متر مربع به شماره 3639 فرعی از 81 اصلی قطعه 520 که بنام آقای ابراهیم کیا روستا فرزند علی نقی ثبت و طی مبایعه نامه عادی شماره 81584 مورخ 23/05/1400 سه دانگ آن توسط آقای عطااله سلطانیان فرزند کامیاب به آقای جواد علی نژاد فرزند حسین واگذار گردید همچنین آقایان ابراهیم کیا روستا و حسن سبز مکان تمامی سهم خود از پلاک موصوف را طی سند وکالت به شماره 525 دفتر اسناد رسمی شماره 265 گلسار به آقای جواد علی نژاد تفویض نمودند .

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-04
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-19
  • استان
  • البرز
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد