کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 763248
  • کد آگهی
  • 140137460000140988
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهبهان
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده ملک پلاک ثبتی 5664/190بخش یک بهبهان توقیف که توسط کارشناس به مبلغ شش میلیارد ریال ارزش گذاری شده است لذا به موجب درخواست مزایده محکوم له و با عنایت به مراتب فوق وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس مواد 118و 119 همان قانون مراتب یک نوبت در سیستم دادگستری آگهی تا چنانچه شخصی مایل به خرید اموال مورد مزایده باشد در مورخه 1401/07/18 ساعت 9الی 10 صبح در مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان که با حضور نماینده محترم دادستان به مرحله اجراء گذاشته می شود شرکت نماید مزایده از قیمت ارزیابی شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بـرنـده مز

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-04
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-18
  • استان
  • خوزستان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد