کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 763246
  • کد آگهی
  • 140112460000172863
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان داراب
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده ملک مسکونی با پلاک ثبتی شماره 205 / 2197 سه دانگ ازشش دانگ عرصه واعیان بنام خانم صبا قصاب دارابی فرزند اصغر به مساحت 25 / 187 متر مربع عرصه و حدود 110 متر اعیانی قدیمی که باز سازی شده است و در حال حاضر خالی از سکنه می باشد، کف ساختمان موزائیک فرش و سیمانی نوع اسکلت: آجری مصالح بنایی فاقد کلاف بندی ، نمای داخلی : سرامیک وگچکاری ، نمای خارجی : سنگ سرامیک نما ارزش عرصه با کاربری مسکونی به مساحت 25 / 187 مترمربع جمعأ مبلغ4.870.000.000 ریال ارزش اعیانی همکف مسکونی به مساحت 110 مترمربع جمعأ مبلغ 2.200.000.000 ریال ارزش انشعابات آب و برق ، باریکه ، حیاط سازی و مشترکات جمعأ مبلغ 210.000.000 ریال جمع کل : 7.28.000.000 ریال * ارزش کل ملک مذکوربا توجه به موارد فوق مبلغ 7.280.000.000ریال معادل هفتصد بیس

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-04
  • دریافت اسناد
  • 0000-00-00
  • استان
  • فارس
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد