کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 763223
  • کد آگهی
  • 140147460000159631
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رامسر
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده قطعه زمینی است به مساحت 8038 مترمربع دارای پلاک ثبتی شماره 704 فرعی از 20 اصلی واقع دربخش پنج حوزه ثبت ملک رامسر استان مازندران که بصورت مشاعی در سهم آقایان محمد رضا ، نادر ودارا شهرت همگی پناهی و خانم ماه بگم صمصام بختیاری قرار داشته ومسبوق به ثبت میباشد. شمالا بطول 39 متر به حریم دریای مازندران به عرض شصت متر شرقا بطول 203/50متر به قطعه 705 تفکیکی جنوبا بطول 40 متر به جاده شوسه وغربا نیز بطول 203/50متر به قطعه 703 تفکیکی محدود میگردد . در سطح رقبه مذکور تعدادی بنای مسکونی با مشخصات ذیل احداث میگردد که بترتیب بنای اول شرقی است ودارای زیربنای تقریبی 150 مترمربع بوده و مشتمل بر دو خواب ، هال ،سالن، آشپزخانه، سرویس بهداشتی وایوان میباشد( از مصالح مصرفی دیوار : بلوک سیمانی ، درب وپنجره : چوب وآلومینیوم ، سقف داخلی : لمبه کوبی و سربندی وپوشش: چوب وایرانیت تشکیل میگردد).و قدیمی ساخت بوده وقدمت تقریبی آن بالغ بر 40 سال میباشد.بنای دوم جنوبی است وبعنوان سرایداری مورد استفاده قرار میگیرد دارای زیربنای تقریبی 80 مترمربع بوده ومشتمل بر دوخواب،هال وپذیرایی،آشپزخانه وسرویس بهداشتی میباشد.بنای سوم در دو طبقه برروی همکف وبا زیربنای تقریبی 294 مترمربع احداث میگردد که طبقه همکف آن بصورت پارکینگ ،طبقه اول آن بصورت یک خواب ،هال وپذیرایی،آشپزخانه وسرویس بهداشتی وتراس و طبقه دوم آن

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-04
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-20
  • استان
  • مازندران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد