کاربر مهمان

مزایده شش دانگ یک باب آپارتمان

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 763176
  • کد آگهی
  • 140103926033000161
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • اداره اجرای اسناد رسمی همدان
  • عنوان آگهی
  • مزایده شش دانگ یک باب آپارتمان

  • شرح آگهی
  • مزایده مقدار 1/5 دانگ مشاع از شش دانگ یک باب آپارتمان به استثناء بهاء ثمن اعیانی آن که متعلق است به خانم فاطمه خدمتگذار به پلاک دویست و بیست ویک فرعی از سه هزار و نهصد و هفتاد و سه اصلی مفروز و مجزا شده از بیست و یک فرعی از اصلی مذکور و واقع در بخش 01 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک همدان-ناحیه یک استان همدان به مساحت 88.07 متر مربع ب

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-04
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-18
  • استان
  • همدان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایتهای اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد