کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 763140
  • کد آگهی
  • 140103911189000014
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • واحد اجرای اسناد رسمی کوار
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده 1-موازی یک سهم مشاع از سی و چهار و یک چهارم سهم سهام دویست هزار مترمربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 635300 مترمربع تحت پلاک 235/36 واقع در بخش 9 فارس روستای باغان با حق استفاده از رودخانه قره آغاج بوسیله بند بهمن مطابق قانون ملی شدن آبها بانضمام یک ثلث از یکدانگ مشاع از ششدانگ یکرشته قنات اشتراکی بین مورد ثبت و حومین فتح آباد و قلعه فرنگی 2- یک سهم مشاع از 14/5 سهم مشاع از 31 سهم از 34 سهم سهام 535300 مترمربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 635300 مترمربع

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-04
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-26
  • استان
  • فارس
  • رسانه منتشرکننده
  • سایتهای اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد