کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 762585
  • کد آگهی
  • 140149460000058776
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سمنان
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده زمین مورد بازدید به شماره پلاک 3172 اصلی واقع در بخش یک شهرستان سمنان با کاربری مزروعی باغی بمتراژ 2941.70متر مربع (طبق سند مالکیت ) با حدود جغرافیایی 0718937 39s و3939887 utm میباشد زمین مزروعی بمساحت 2941.70 در زمان بازدید بصورت بایر و در قسمتی دپوی زباله آبخور نهر شاهجو با حق المجری از زمین یک فرعی از 3172 در خارج محدوده خدمات شهری و چسبیده به مناطق صنعتی و انبار در شمال خیابان احمدپناهی رویت شد.حدود زمین فوق الذکر با کاربری باغچه طبق ملاحظات مفروضات منضمات ظهر سند مالکیت به شماره ثبت 73444 دفتر جلد 482 صفحه 210 عبارت است از :شمالا : بصورت انکسار بطولهای 14.35 متر و 7 متر و 11 متر و 9 متر و 17 متر مرزیست به مرز بلند پلاک ثبتی 3174شرقا : بطول 53.75 متر مرزیست به جاده عام جنوبا : بطول 46.40 متر مرزیست به خیابان پیر نجم الدین غربا : بطول 59.75 متر مرزیست بدیوار پلاک یک فرعی از 3172 اصلی در زمان بازدید : وضعیت موجود ش

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-02
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-24
  • استان
  • سمنان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد