کاربر مهمان

مزایده یکقطعه باغ و ساختمان قدیمی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 762584
  • کد آگهی
  • 140149460000058798
  • مجموعه آگهی
  • فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان مهدیشهر
  • عنوان آگهی
  • مزایده یکقطعه باغ و ساختمان قدیمی

  • شرح آگهی
  • مزایده یکقطعه باغ و ساختمان قدیمی واقع در آن به مساحت2677.40 مترمربع تحت پلاک2412فرعی از 2877 اصلی بخش سه مهدیشهر مفروز و مجزی شده از 58 فرعی از اصلی مرقوم بنام آقای احمد ساجدی فرزند عباسعلی تنظیم که آگهی های نوبتی آن منتشر شده ودر وقت مقرر از آقای حسین ساجدی و بانوان زینب و صبح نساء ساجدی نسبت به اصل ملک اعتراض واصل گردیده که نامبردگان را جهت احقاق حق خود به دادگـاه صالحه هدایت نموده اند . خانم زینب ساجدی با وکالت علی همتیان دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت ابطال عملیات ثبتی و مطالبه هزینه دادرسی بر علیه آقای احمد ساجدی و این اداره تقدیم دادگـاه نموده که به موجب رأی شماره 0978مورخ1389/10/14 صادره از شعبه اول دادگـاه عمومی مهدیشهر قرار رد دعوی نامبرده صادر گردیده همچنین آقای حسین ساجدی دادخواستی مبنی بر صدور اثبات مالکیت بر علیه احمد ساجدی و غیره و این اداره تقدیم دادگـاه نموده که برابر دادنامه شماره 1263مورخ1390/11/13 شعبه اول دادگـاه عمومی مهدیشهر حکم به بی حقی وی صادر گردیده است. ضمنا تحدید حدود پلاک

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-02
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-24
  • استان
  • سمنان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد