کاربر مهمان

مزایده تعداد 4377 شل 6 تائی آب معدنی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 762503
  • کد آگهی
  • 140112460000170423
  • مجموعه آگهی
  • مواد غذايي و خوراکي
  • مزایده گذار
  • اجرای احکام شعبه اول دادگـاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان مرودشت
  • عنوان آگهی
  • مزایده تعداد 4377 شل 6 تائی آب معدنی

  • شرح آگهی
  • مزایده تعداد 4377 شل 6 تائی آب معدنی 1/5 لیتری متعلق به شرکت توقیف شده است که توسط کارشناس رسمی دادگستری طی نظریه کارشناسی 1401220696382185 مورخ 1401/05/30 بمبلغ هر شل 180 هزار ریال ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده حضوری در روز دوشنبه مورخه 1401/07/25 راس ساعت 9 صبح با حضور نماینده دادستانی و رعایت کلیه تشریفات قانونی در محل اجرای احکام حقوقی مرودشت بفروش میرسد متقاضیان میبایست راس ساعت 9 صبح در شعبه اجرا حاضر باشند.راس ساعت مقرر مزایده برگزار و اشخاصی که بالاترین قیمت را اعلام کرده باشند بـرنـده مزایده محسوب و ده درصد قیمت پیشنهادی

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-02
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-25
  • استان
  • فارس
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد