کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 762454
  • کد آگهی
  • 140147460000156649
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قائم شهر
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده9 ملک مورد نظر با کاربری مسکونی واقع در نشانی فوق با مختصات جغرافیائی Y=52.911834 ، X=36.458583، دارای سند مالکیت به شماره 389458 و به پلاک ثبتی شماره 3702 فرعی از 18 اصلی بخش شانزده مورد ثبت شماره 55769 در صفحه 34 دفتر 399 دفاتر بخش شانزده قائمشهر، حوزه ثبت ملک قائمشهر، به میزان مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان به مالکیت آقای حمید رضا جباری امیری و دارای عرصه به مساحت 240 متر مربع با حدود اربعه شمالا دیواریست به طول تقریبی 22 متر به ملک مجاور و شرقا دیواریست به طول تقریبی 11.10متر به ملک مجاور و جنوبا دیواریست بطول تقریبی 22.05 متر به ملک مجاور و غربا دیواریست بطول تقریبی 11.05 متر به کوچه 8 متری می باشد که در آن احداث بنا نگردیده است. عرصه مذکور با سه ردیف بلوک محصور گردیده است و فاقد انشعابات آب و برق و گاز می باشد. در زمان بازدید در شهرک مورد نظر که ملک در آن واقع گردیده هیچ بنائی احداث نگردیده و تنها زمین ها تفکیک گردیده است. کارشناس رسمی دادگستری با عنایت

  • تاریخ انتشار
  • 1401-06-31
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-25
  • استان
  • مازندران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد