کاربر مهمان

مزایده فروش اموال

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 759309
  • کد آگهی
  • 140112460000164459
  • مجموعه آگهی
  • واگذاري و اجاره داروخانه
  • مزایده گذار
  • شعبه 8 اجرای احکام حقوقی شهرستان شیراز
  • عنوان آگهی
  • مزایده فروش اموال

  • شرح آگهی
  • مزایده فروش اموال(پروانه تاسیس داروخانه در شهر شیراز) توقیفی محکوم علیه را ، در / اجرای ، اجرائیه صادره که نوع و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد معادل مبلغ 15.000.000.000 ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسی و غیره از طریق مزایده و انتشار آگهی در روزنامه رسمی بصورت سیستم مکانیزه را نموده است به همین سبب در روز شنبه مورخ 16/7/1401 از ساعت 8:30 الی 9 در محل اجرای احکام هشتم مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 15.000.000.000 ریال و بـرنـده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم وما به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز و بقیه بهای ملک را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت اول می باشد . ضمنا ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید بصورت پرداخت از طریق شناسه نزد بانک ملی با شماره 917108158100011400129200000108 و با شماره حساب ir080100004058012907627341 (حداقل مبلغ 1.500.000.000 ریال) بهمراه داشته باشد. لازم بذکر می

  • تاریخ انتشار
  • 1401-06-27
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-16
  • استان
  • فارس
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد