کاربر مهمان

مزایده اموال

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 758783
  • کد آگهی
  • 140136460000065938
  • مجموعه آگهی
  • ژنراتور و مولد برق
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ازنا
  • عنوان آگهی
  • مزایده اموال

  • شرح آگهی
  • مزایده ه تخت توقیف می باشد. 5-حسب نظریه کارشناس دادگستری مورد مزایده یک دستگاه ژنراتور ولوو 250 کاوا ( d7 ) به شماره سریال ( 01363 ) که اماده به کار می باشد . 6-بـرنـده مزایده در راستای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده نقدا" به صندوق اجراء واریز نمایدو نامبرده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید و در غیر اینصورت مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 7-پرداخت بدهیهای معوقه اعم از مالیاتی ، عوارض شهرداری و گمرکی و غیره... در صورتیکه مورد مزایده دارای بدیهای مذکور باشد تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده باشد یا نه برعهده مالک و کلیه هزینه های نقل وانتقال برعهده بـرنـده مزایده می باشد.

  • تاریخ انتشار
  • 1401-06-27
  • دریافت اسناد
  • 0000-00-00
  • استان
  • لرستان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد