کاربر مهمان

مزایده اموال

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 739291
  • کد آگهی
  • 140121460000167294
  • مجموعه آگهی
  • سموم و کود
  • مزایده گذار
  • اجرای احکام شعبه 1 دادگـاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان
  • عنوان آگهی
  • مزایده اموال

  • شرح آگهی
  • مزایده 208 عدد کیسه 25 کیلویی کود هیومیک اسید: متعلق به آقای حسن حاتمی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به ارزش (4.680.000.000ریال)چهار میلیارد و ششصدو هشتاد میلیون ریال ازریابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند جلسه مزایده برای روز چهارشنبه مورخ 1401/06/09از ساعت 11/45تا ساعت 12صبح با حضور نماینده دادستان درمحل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان

  • تاریخ انتشار
  • 1401-05-20
  • دریافت اسناد
  • 1401-06-09
  • استان
  • کرمان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد