کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 739244
  • کد آگهی
  • 140109460000125384
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کاشان
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 3 فرعی از 59 اصلی بخش 6 حوزه ثبتی کاشان واقع در: نیاسر ، ابتدای بلوار خلیج‌فارس ، مزرعه هیرمند با مختصات جغرافیایی y=3761613 و x=516920 دارای عرصه کل به مساحت مترمربع 127889/9 فاقد اعیانی و دیوار محصور کننده می‌باشد. با عنایت به موارد فوق ، ارزش عادله روز 800 سهم مشاع از127889/9 سهم شش‌دانگ پلاک صدرالاشاره بدون در نظر گرفتن هرگونه دی

  • تاریخ انتشار
  • 1401-05-20
  • دریافت اسناد
  • 1401-06-05
  • استان
  • اصفهان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد