کاربر مهمان

مزایده اموال

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 726707
  • کد آگهی
  • 140136460000040212
  • مجموعه آگهی
  • سموم و کود
  • مزایده گذار
  • شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم آباد
  • عنوان آگهی
  • مزایده اموال

  • شرح آگهی
  • مزایده 9-نیترات پتاسیم 23عدد 10کیلویی 5/625/000ریال جمعا 129/375/000ریال 10-کود یا سم 42-0-10به تعداد 5عدد 10کیلویی11/250/000ریال جمعا 56/250/000ریال 11-کود یا سم 20-20-20به تعداد 200عدد 10کیلویی 4/425/000ریال جمعا 885/000/000ریال 12-کود یا سم 20-20-20به تعداد 10 عدد25کیلویی7/400/000ریال جمعا 74/000/000ریال 13-سولفات منیزیم 21 عدد 25کیلویی 2/000/000ریال جمعا 42/000/000ریال 14-اوره فسفات 6عدد 25کیلویی540/000ریال جمعا3/240/000ریال 15-اوره 10عدد 50کیلویی2/812/500ریال جمعا28/125/000ریال 16-سولفات آمونیوم 4عدد 50کیلویی2/812/500ریال جمعا 11/250/000ریال 17-کود یا سم 1936/12/12به تعداد97عدد 10کیلویی 6/225/000ریال جمعا 603/825/000ریال 18-سولفات پتاسیم 72عدد10کیلویی2/175/000ریال جمعا 156/006/000ریال 19-هیومیک اسید22عدد20لیتری 6/750/000ریال جمعا 148/500/000ریال 20-محلول کلسی بر 192عدد یک لیتری 1/350/000ریال جمعا 259/200/000ریال 21-بیو 20گلد به تعداد 204عددیک لیتری 4/380/000ریال جمعا 893/520/000ریال 22-آمینو اسید204عدد یک لیتری 1/800/000ریال جمعا 367/200/000ریال

  • تاریخ انتشار
  • 1401-04-26
  • دریافت اسناد
  • 1401-05-04
  • استان
  • لرستان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد