کاربر مهمان

مزایده : 1.مینی بیل مکانیکی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 724784
  • کد آگهی
  • 1001001053000004
  • مجموعه آگهی
  • خودروهاي نيمه سنگين و سنگين (تريلي ،کمرشکن ، اتوبوس و ...)-ماشين آلات ساختمان و راهسازي خودرو-جرثقيلهاي معلق ، سقفي ، بازوئي ، دروازه اي ، آويزي و ...-جرثقيلهاي صنعتي ، تلسکوپي ، تاورکين و ...
  • مزایده گذار
  • جمع آوری و فروش اموال تملیکی
  • عنوان آگهی
  • مزایده : 1.مینی بیل مکانیکی

  • شرح آگهی
  • مزایده : 1.مینی بیل مکانیکی کوماتسو به همراه قطعات - محل نگهداری اسکله شهیدرجایی - هزینه بیمه - مالیات حدودا به مبلغ 45.000.000 ریال به عهده خریدار بوده و حق الزحمه کارشناسی به مبلغ 103.000.000 ریال به عهده خریدار می باشد که می بایست به حساب کانون کارشناسان واریز گردد. به همراه بارگیری و استریپ به عهده خریدار است. جهت بازدید 24 ساعت قبل برای جابجایی کانتینر با نمایندگی استان هماهنگی شود. خروج کالاهای بفروش رفته درمزایده ها به دلیل حجم بالای کالاهای این مدیریت طبق زمانبندی به خریداران اعلام می گرددلذا قبل از مراجعه به استان هرمزگان تلفنی هماهنگ کنید ضمنا خریداران درزمان بازدید،هیچگونه خروجی از پرونده های مزایده صورت نمی پذیردو زمان بازدیداز ساعت 11الی 13میباشد.بازدید الزامی می باشد در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده خریدار می باشد . مزایده : 2.بیل مکانیکی کوماتسو - محل نگهداری اسکله شهیدرجایی - هزینه بیمه - مالیات حدودا به مبلغ 85.000.000 ریال به عهده خریدار بوده و حق الزحمه کارشناسی به مبلغ 53.000.000 ریال به عهده خریدار می باشد که می بایست به حساب کانون کارشناسان واریز گردد. به همراه بارگیری و استریپ به عهده خریدار است. جهت بازدید 24 ساعت قبل برای جابجایی کانتینر با نمایندگی استان هماهنگی شود. خروج کالاهای بفروش رفته درمزایده ها به دلیل حجم بالای کالاهای این مدیریت طبق زمانبندی به خریداران اعلام می گرددلذا قبل از مراجعه به استان هرمزگان تلفنی هماهنگ کنید ضمنا خریداران درزمان بازدید،هیچگونه خروجی از پرونده های مزایده صورت نمی پذیردو زمان بازدیداز ساعت 11الی 13میباشد.بازدید الزامی می باشد در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده خریدار می باشد . مزایده : 3.لودر کوماتسو دو دستگاه - محل نگهداری اسکله شهیدرجایی - هزینه بیمه - مالیات حدودا به مبلغ 100.000.000ریال به عهده خریدار بوده و حق الزحمه کارشناسی به مبلغ 106.000.000 ریال به عهده خریدار می باشد که می بایست به حساب کانون کارشناسان واریز گردد. به همراه بارگیری و استریپ به عهده خریدار است. جهت بازدید 24 ساعت قبل برای جابجایی کانتینر با نمایندگی استان هماهنگی شود. خروج کالاهای بفروش رفته درمزایده ها به دلیل حجم بالای کالاهای این مدیریت طبق زمانبندی به خریداران اعلام می گرددلذا قبل از مراجعه به استان هرمزگان تلفنی هماهنگ کنید ضمنا خریداران درزمان بازدید،هیچگونه خروجی از پرونده های مزایده صورت نمی پذیردو زمان بازدیداز ساعت 11الی 13میباشد.بازدید الزامی می باشد در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده خریدار می باشد . مزایده : 4.لودر به مارک کوماتسو - محل نگهداری اسکله شهیدرجایی - هزینه بیمه - حدودا به مبلغ 75.000.000ریال به همراه بارگیری و استریپ به عهده خریدار است و هزینه کارشناسی به مبلغ 42.000.000 ریال می باشد که باید توسط خریدار به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری واریز گردد . جهت بازدید 24 ساعت قبل برای جابجایی کانتینر با نمایندگی استان هماهنگی شود. خروج کالاهای بفروش رفته درمزایده ها به دلیل حجم بالای کالاهای این مدیریت طبق زمانبندی به خریداران اعلام می گردد لذا قبل از مراجعه به استان هرمزگان تلفنی هماهنگ کنید ضمنا خریداران درزمان بازدید،هیچگونه خروجی از پرونده های مزایده صورت نمی پذیردوزمان بازدیداز ساعت 11الی 13 میباشد.بازدید الزامی می باشد در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده خریدار می باشد . مزایده : 5.جرثقیل حمل کانتینر ( بالابر کالا )- محل نگهداری اسکله شهیدرجایی - هزینه بیمه - مالیات حدودا به مبلغ 90.000.000ریال به عهده خریدار بوده و حق الزحمه کارشناسی به مبلغ 205.200.000 ریال به عهده خریدار می باشد که می بایست به حساب کانون کارشناسان واریز گردد. هزینه بارگیری و استریپ به عهده خریدار است. جهت بازدید 24 ساعت قبل برای جابجایی کانتینر با نمایندگی استان هماهنگی شود. خروج کالاهای بفروش رفته درمزایده ها به دلیل حجم بالای کالاهای این مدیریت طبق زمانبندی به خریداران اعلام می گرددلذا قبل از مراجعه به استان هرمزگان تلفنی هماهنگ کنید ضمنا خریداران درزمان بازدید،هیچگونه خروجی از پرونده های مزایده صورت نمی پذیردوزمان بازدیداز ساعت 11الی 13 میباشد. بازدیدالزامی می باشد در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده خریدار می باشد .

  • تاریخ انتشار
  • 1401-04-21
  • دریافت اسناد
  • 1401-04-22
  • استان
  • هرمزگان
  • رسانه منتشرکننده
  • ستاد ایران
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • www.setadiran.ir
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد