کاربر مهمان

مزایده 1- قطعه اول ششدانگ زمین شالیزاری

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 584141
  • کد آگهی
  • مجموعه آگهی
  • فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه-زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رضوانشهر
  • عنوان آگهی
  • مزایده 1- قطعه اول ششدانگ زمین شالیزاری

  • شرح آگهی
  • مزایده 1- قطعه اول ششدانگ زمین شالیزاری واقع در املاک طارمسرا با کرت بندی سنتیبه مساحت 45193 متر مربع که شمالا به نهر عمومی و شالیزار اشخاص غربا به حد قطعه دوم و نهر عمومی جنوبا به نهر عمومی ( روشن دغن) و ملک مجاور اشخاص شرقا به زهکش عمومی و شالیزار گنجه ای و نقره پور که قسمتی از منتهی الیه جنوب غربی مسیر حریم هوایی برق فشار قوی استقرار دارد می باشد که نظر به موقعیت مکانی قطعه و وضعیت راه دسترسی مورد تعرفه به جاده اصلی با لحاظ حریم انهار ارزش کل ملک 36.154.400.000 ریال ( سه میلیارد و ششصد و پانزده میلیون و چهارصد چهل هزر تومان ) 2- قطعه دوم ششدانگ زمین خشکی پشته (باغ) که بین شالیزار مورث طرفین قرار دارد با مساحت 3100 متر مربع که در حاشیه غربی شالیزار قطعه اول بصورت مرز و پشته دارند مشتمل بر اشجار و بوته های غیر مثمر که بنا به شکل هندسی وضعیت توپوگرافی و موقعیت مکانی و راه دسترسی ارزش کل ملک 1.240.000.000 ریال ( یکصدو بیست و چهار میلیون تومان 3- قطعه سوم عبارت از ششدانگ محوطه باغی و مسکونی بمساحت 2840 متر مربع که محدوده آن شمالا به اراضی شالیزاری قطعه یک جنوبا به قطعه 200 متر مربعی مجاور و نهر عمومی شرقا به کوچه ورودی و باغ و محوطه مسکونی محکوم علیها و حد غربی آن به شالیزار قطعه یک متصل و مشتمل بر یک واحد مسکونی کلنگی احداثی از سنگ بلوک به زیر بنای 82 متر مربع و یک باب کنوج احداثی از سنگ بلوک و تخته با سربندی از چوب و حلب به زیر بنای 23 متر مربع و همچنین سرویس بهداشتی بمساحت 14 متر مربع

  • تاریخ انتشار
  • 1400-06-06
  • دریافت اسناد
  • 1400-06-28
  • استان
  • گیلان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایتهای اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد