کاربر مهمان

مزایده یک باب خانه بمساحت 327.32 مترمربع

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 1065543
  • کد آگهی
  • 140347460000010505
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی بخش سرخرود
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک باب خانه بمساحت 327.32 مترمربع

  • شرح آگهی
  • الف) شرح وضعیت و مشخصات : ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه بمساحت 327.32 مترمربع ، بشماره پلاک ثبتی 356 فرعی مفروز از 18-اصلی ذیل ثبت 1678 صفحه 398 دفترجلد 14 بخش 2 حوزه ثبت محمودآباد ، بحدود اربعه شمالاً در سه جزء شکسته بطولهای 14.80متر و 5.25 متر و 1.30متر درب و دیواریست به نهر که ماورای آن کوچه است ، شرقاً اول بطول 18.30متر بدیوار قطعه 604 دوم بطول 4.20 متر به پی قطعه 597 ، جنوباً بطول 16.40 متر پی است به قطعه 597 ، غرباً بطول 11.50متر پی است بکوچه احداثی محدود می باشد. اعیانی موجود در ملک موصوف عبارتند از یک دستگاه ساختمان مسکونی همکف(کف کرسی دار) بمساحت حدود 110 متر مربع ، شامل دو اتاق خواب ، هال و پذیرائی ، آشپزخانه ، مطبخ ، حمام و سرویس و تراس مسقف شمالی (ایوان) ، کف مفروش به سرامیک ، دیوارهای داخلی تا ارتفاع یک متر پی وی سی و مابقی گچکاری با پوشش رنگ ، دربها چوبی ، پنجره ها آلومینیومی با حفاظ آهنی ، نمای ساختمان تا ارتفاع 1.20 متر سنگ پلاک مابقی سیمانکاری با پوشش رنگ ، سقف نهائی شیروانی با پوشش آزبست سیمانی(ایرانیت) ، دارای امتیاز آب و برق و گاز ، همچنین ملک موصوف دارای حیاط محیطی می باشد. ضمناً ملک مذکور در موقعیت جغرافیائی و مختصات سیستم جهانی(UTM) E=623798 ، N=4055572 استقرار یافته است. ب) نظریۀ کارشناسی: با شرح و توصیفات فوق الذکر و همچنین نظر به موقعیت مکانی ، منطقۀ جغرافیائی ، نحوۀ استقرار ، کمیّت و کیفیّت مکانی و منطقه ای شکل هندسی ، راه دسترسی و با عنایت به ارزش معاملات صورت گرفته در پلاکهای مجاور و منطقه و جمیع جهات و سایر عوامل موًثر در ارزش ششدانگ پلاک موصوف با در نظر گرفتن سوابق ثبتی و مالکیتی با کافه توابع و متعلقات آن بانضمام تمام امتیازات دائر و تأسیسات منصوبه بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیون احتمالی غیر مکشوفه دیگر از قبیل رهن ، بازداشتی و توقیفی و غیره من حیث المجموع بمبلغ 36.000.000.000 ریال معادل سه میلیارد و ششصد میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد.

  • تاریخ انتشار
  • 1403-01-21
  • دریافت اسناد
  • 1403-02-10
  • استان
  • مازندران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد