کاربر مهمان

مزایده خودروی پراید

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 1055610
  • کد آگهی
  • 140291460000710195
  • مجموعه آگهی
  • خودروهاي سبک
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان
  • عنوان آگهی
  • مزایده خودروی پراید

  • شرح آگهی
  • مزایده خودروی پراید به شماره انتظامی 51ق361ایران21مدل 87دارای تصادف و رنگ شدگی که به مبلغ69میلیون تومان تومان ارزیابی شده است./ ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا ازبـرنـده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد.( ضمنا لازم به توضیح ا

  • تاریخ انتشار
  • 1402-12-09
  • دریافت اسناد
  • 1402-12-23
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد