کاربر مهمان

مزایده خودرو

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 1055527
  • کد آگهی
  • 140268460000734690
  • مجموعه آگهی
  • خودروهاي سبک
  • مزایده گذار
  • شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده خودرو

  • شرح آگهی
  • مزایده خودرو به شماره انتظامی233 ل78ایران 40 ومطالبات اجرای اسناد قزوین و به شرح دادنامه شماره140268420000267552 مورخه1402/02/23از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 08الی 12 صبح روز شنبه مورخ 23/12/1402 در آدرس wwww. setadiran.ir ازقیمت پایه مزایده6/550/000/000ریال نظریه کارشناس شروع میشود وبه هرشخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید فروخته خواهدشد.ده درصد وجه مزایده

  • تاریخ انتشار
  • 1402-12-09
  • دریافت اسناد
  • 1402-12-23
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت هیا اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد