کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 1055482
  • کد آگهی
  • 140235460000234723
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوی
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده پلاک ثبتی 9 فرعی از پلاک اصلی 3369بخش 02خوی موقعیت ملک : خوی- خیابان خمینی جنوبی-کوچه حافظ-نبش بن بست 4-پلاک 22-کد پستی57419-58166 مالک :خواهان مالک 7سهم مشاع از 40سهم ششدانگ عرصه و اعیان مشخصات عرصه واعیان ملک مورد ارزیابی: مطابق پاسخ استعلام بشماره 140285613003009745مورخ 08/ 08/ 1402پلاک ثبتی 9 فرعی 3369 اصلی ،مفروز و مجزی شده از صفر فرعی از اصلی مذکور قطعه صفر تفکیکی واقع در بخش 02خوی با مختصات UTMمرکزی X=495798 ،Y=4266650 بمساحت عرصه حدود15/ 203متر مربع و با حدود اربعه شمالاً:درب و دیوار بطول 70/ 12متر به خیابان و ورودی ملک از این حد بوده شرقاً:به دیوار بطول 35/ 16متر به کوچه احداثی جنوباً:پی مشترک بطول 50/ 12متر به شماره 6فرعی ا

  • تاریخ انتشار
  • 1402-12-09
  • دریافت اسناد
  • 1402-12-20
  • استان
  • آذربایجان غربی
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد