آگهی درخواستی منقضی شده و امکان ثبت درخواست را ندارد
ایران تندر, دریافت اسناد مناقصه خدمات مشاوره ای برای نظارت بر ساخت شبکه های توزیع آب