کاربر مهمان

مناقصه 1- خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 1477204
  • کد آگهی
  • ۲۰۹۹۰۹۲۳۰۲۰۰۰۰۰۸
  • مجموعه آگهی
  • خدمات بهداشتي، درماني، اورژانس و داروخانه-تجهيزات و خدمات رخشويخانه و هتلينگ
  • مناقصه گذار
  • بیمارستان امام حسین گلپایگان استان اصفهان
  • عنوان آگهی
  • مناقصه 1- خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی

  • شرح آگهی
  • مناقصه 1- مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید استعلام خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی 2-مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات CSR بصورت حجمی 1-تجدید استعلام خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی 2-تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات CSR بصورت حجمی

  • مبلغ برآورد مالی
  • 0
  • مبلغ تضمین
  • 0
  • تاریخ انتشار
  • 1399-08-06
  • دریافت اسناد
  • 1399-08-11
  • استان
  • اصفهان
  • رسانه منتشرکننده
  • ستاد ایران
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد