کاربر مهمان

مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 1320826
  • کد آگهی
  • ۸,۵۰۸,۸۲۹
  • مجموعه آگهی
  • تصفيه خانه، حوضچه، ايستگاه پمپاژ و آب شيرين کن
  • مناقصه گذار
  • آب و فاضلاب منطقه 6 شهر تهران
  • عنوان آگهی
  • مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب

  • شرح آگهی
  • مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای خاورشهر و کهریزک

  • مبلغ برآورد مالی
  • 62,830,826,400
  • مبلغ تضمین
  • 0
  • تاریخ انتشار
  • 1399-04-10
  • دریافت اسناد
  • 1399-04-17
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • فروش اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می شود *** شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی(فشرده) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مهلت خرید و محل دریافت اس
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد