دریافت اسناد مزایده فروش لباسشویی و کولر اسپیلت و یخچال